CONDICIONS DE VENDA

PREÀMBUL

Les presents Condicions Generals de Venda s'estableixen entre:

 • 1. D'una banda, la Societat Castelló Esports Viladecans SL by Runnering, Sant Joan, 28, 08840 Viladecans, tel. 93 658 30 09,  CIF n º B-59720482. (en endavant COLESONLINE.ES)
 • 2. I, d'altra banda, qualsevol persona que realitzi una comanda (en endavant, el CLIENT).

L'expedició de les comandes s'efectuaran en la Península. No realitzem lliuraments a les Illes Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla, ni a l'estranger.

Condicions aplicables exclusivament a consumidors, sense que en cap cas estigui permesa la revenda dels productes adquirits.

La realització d'una comanda implica l'acceptació de les presents condicions generals de venda per part del CLIENT, així com de qualsevol altra especificació en la pròpia comanda.

ARTICLE 1 - OBJECTE

Les presents condicions generals de venda tenen per objecte definir les modalitats de venda entre el CLIENT i COLESONLINE.ES, des de la realització de la comanda, lliurament i pagament, així com el servei postvenda.

ARTICLE 2 - COMANDA

El CLIENT pot cursar la seva comanda per mitjà de qualsevol dispositiu sempre que tingui connexió internet.

Per cursar la seva comanda, el CLIENT haurà de facilitar les dades personals que li siguin sol·licitades, llevat que ja disposi de número de client.

La realització per part del CLIENT de la comanda equival a l'acceptació plena dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les Condicions Generals de Venda, així com de qualsevol altra especificació en la propi comanda.

COLESONLINE.ES informarà al CLIENT, al més aviat possible, de la manca de disponibilitat del producte sol·licitat, mitjançant un email informatiu o directament a la factura emesa.

ARTICLE 3 - LLIURAMENT

El CLIENT pot triar que el lliurament s'efectuï d'una de les següents maneres:

 • Lliurament a domicili: Lliurament en 24/48h (dies hàbils) en el cas que el CLIENT hagi facilitat a COLESONLINE.ES un número de telèfon mòbil, aquell rebrà un sms informatiu, indicant que en breu es realitzarà el lliurament. Si no ha facilitat cap telèfon mòbil, el transportista es personarà en el domicili indicat pel CLIENT. En cas d'absència del CLIENT a l'adreça indicada, el transportista deixarà un avís per fer un segon lliurament. A la pàgina web s'indicarà la forma de pagament i el cost addicional del lliurament mitjançant aquest mecanisme.
 • Lliurament a l'escola: en aquest cas, s'establirà d'acord amb les escoles uns horaris concrets en què el CLIENT pot recollir el producte.
 • Comanda realitzada durant la setmana entre dilluns i dimecres, es servirà a l'escola el dijous. Per a les comandes realitzades el mateix dijous, es lliuraran a l'escola el dijous de la setmana següent.
 • Lliurament en COLESONLINE.ES: podrà passar a recollir la comanda entre 24/48h a partir de la seva realització (dies hàbils).

 

ARTICLE 4 - PAGAMENT

El CLIENT pot triar entre les següents modalitats de pagament:

 • Amb targeta bancària.
 • Transferència.

 

ARTICLE 5 - PREUS

Els preus dels articles sol·licitats inclouran l'impost corresponent en cada moment. A cada comanda s'afegirà una despesa fixa en concepte de despeses d'enviament que inclou la gestió, embalatge i enviament des dels nostres magatzems. A la pàgina web s'indicarà el cost addicional relatiu a aquest concepte.

ARTICLE 6 - DRET DE DESISTIMENT

El comprador disposarà de 60 dies des del dia del lliurament de la comanda per desistir-ne sempre que el producte estigui en perfectes condición d'etiquetatge i embaltge, però es demana que contacti amb COLESONLINE.ES per notificar aquest desistiment per tal d'oferir-li la millor solució.

El CLIENT es farà càrrec de totes les despeses ocasionades a conseqüència de l'exercici del dret de desistiment, així com de qualsevol deteriorament del producte.

El CLIENT ha d'exercir el dret de desistiment mitjançant la devolució del producte a COLESONLINE.ES

Amb el lliurament de la comanda s'adjuntarà el document de desistiment necessari per a procedir a l'exercici d'aquest dret.

6.1 DEVOLUCIONS

El CLIENT deixarà el seu canvi i/o devolució en el seu cole i en la mateixa bossa en la que ha rebut la comanda i en aquesta mateixa bossa indicarà les seves dades de canvi i/o devolució.

ARTICLE 7 - GARANTIES

En cas de manca de conformitat per defecte o error de l'article enviat, el CLIENT podrà exigir la substitució, el canvi o la reparació del producte.

La reparació i/o substitució seran gratuïtes per al CLIENT i s'han de fer en un termini raonable, des de la notificació per part del CLIENT de la manca de conformitat.

ARTICLE 8 - TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

COLESONLINE.ES garanteix que el tractament de les dades personals s'efectuarà sota nivells de seguretat que impedeixin la seva pèrdua, manipulació o accessos no autoritzats.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que totes les dades proporcionades pel CLIENT per qualsevol mitjà a través de l'ordre de comanda, la sol·licitud de catàleg, la subscripció a les Newsletters de COLESONLINE.ES i al llarg de la relació comercial amb nosaltres, seran incorporades a un fitxer el titular i responsable és COLESONLINE.ES i seran tractades amb la màxima confidencialitat.

La finalitat de la recollida i tractament de les dades és gestionar la relació comercial, gestionar les sol·licituds i / o les comandes i el seu cobrament i, així mateix, realitzar tractaments amb fins de publicitat i de prospecció comercial. La realització de tractaments amb fins de publicitat i de prospecció comercial implicarà fer-li arribar, pels mitjans que més endavant s'indiquen, informació, publicitat i promocions comercials de productes i serveis de les marques de COLESONLINE.ES, així com de productes i serveis de altres empreses, relacionades amb els sectors d'activitat de moda, decoració, infància i puericultura, cosmètica i cura personal, joieria, alimentació, formació i educació, editorial, financer i crèdit, assegurances, llar, basar, salut i productes farmacèutics, oci, gran consum, automoció, informàtica, electrònica, telecomunicacions, aigua, energia i transports, turisme i viatges, immobiliari, joguines, tèxtil i ONG. A aquests efectes, les dades personals facilitades podran ser comunicades a empreses prestadores de serveis amb la finalitat d'enviar-li informació, publicitat i promocions comercials pròpies i d'altres empreses, així com per poder realitzar un tractament creuat de les seves dades per determinar si té la condició de client i evitar enviaments duplicats. Les accions publicitàries i de prospecció comercial podran realitzar-se per qualsevol mitjà, incloent trucades telefòniques, missatges SMS, MMS i correu electrònic i postal i Internet.

El titular de les dades ha de ser major d'edat. Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessàries, COLESONLINE.ES podrà, depenent del cas, no cursar la seva petició.

El seu consentiment per al tractament de les seves dades per a les finalitats de publicitat i de prospecció comercial, s'entendrà prestat de forma manifesta i inequívoca mitjançant la comunicació de les seves dades COLESONLINE.ES, podent-se oposar a això en els termes que a continuació s'indiquen.

L'informem que pot exercitar, realitzant la sol·licitud davant COLESONLINE.ES com a responsable i titular del fitxer en el qual figuren les seves dades personals, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a NO rebre publicitat, així com revocar el consentiment atorgat. Per tal d'exercir aquest dret, pot enviar un mail amb les seves dades a info@colesonline.es o fer arribar la sol·licitud per escrit a la tenda Base - Castello Esports del carrer Sol 12 de Viladecans.

Article 9 - POLÍTICA DE COOKIES

L'accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petits arxius de text que el servidor pot guardar al disc dur d'un equip per emmagatzemar temporalment algun tipus d'informació sobre l'usuari. Les cookies utilitzades pel lloc Web s'utilitzen per permetre la identificació d'usuaris registrats no poden llegir dades del seu disc dur, ni incloure virus en els textos.

Aquest lloc web fa servir galetes per oferir una experiència de navegació òptima i millorar els serveis que posem a disposició de l'usuari. Gràcies a l'ús de cookies, podem:

 • Permetre participar a l'usuari en les nostres enquestes.
 • Recordar a l'usuari les seves dades d'accés.
 • Millorar la qualitat del nostre lloc web en funció dels hàbits de navegació de l'usuari.

L'usuari podrà configurar el seu navegador per acceptar o refusar galetes. No obstant això, sense elles, no podem garantir l'ús de totes les funcionalitats del nostre lloc web.

ARTICLE 10 - PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els elements de la pàgina web COLESONLINE.ES, que siguin visuals o sonors, inclosa la tecnologia subjacent, estan protegits pel dret d'autor, de marques o de patents.

ARTICLE 11 - ACORD TOTAL

Les presents condicions de venda constitueixen l'acord total entre les parts referents. En el cas que una de les clàusules de les presents condicions fora nul·la de ple dret, això no afectarà a la resta de les condicions.

ARTICLE 12 - LLEI APLICABLE I COMPETÈNCIA

Les condicions presents es regiran per la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol dubte, discrepància o divergència que pogués suscitar-se en el compliment i interpretació del present Contracte, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.